Navigace

Obsah

Zpět

Svolání zasedání obce

Svolání zasedání zastupitelstva obce Běloky

 

Na základě ustanovení § 93 „Zákona č.128/2000Sb. o obcích“ v platném znění svolávám zasedání zastupitelstva obce Běloky.

 

Místo:     Obecní úřad Běloky, Běloky 19, zasedací místnost obecního úřadu

Čas:         25. května 2020 v 19 hodin

Navržený program: 

Navržený program:

1) Úvod, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

2) Slib nového zastupitele

3) Projednání rozpočtového opatření č.1

4) Projednání vyhlášky o místním poplatku za psy

5) Projednání vyhlášky o místním poplatky za likvidaci odpadů

6) Projednání finančního daru pro spolek Aves

7) Projednání závěrečného účtu obce

8) Projednání účetní uzávěrky obce

9) Projednání přezkoumání hospodářského výsledku obce

Informace o dění v obci:

1) Silnice - stavba

2) Čistička odpadních vod

3) Stížnost pana Salaje

Marek Illiaš

starosta

 

Vyvěšeno: 18. 5. 2020

Sejmuto:

Vyvěšeno: 18. 5. 2020

Datum sejmutí: 31. 12. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět