Navigace

Obsah

Zpět

Svolání zasedání 31. 8.

Svolání zasedání zastupitelstva obce Běloky

 

Na základě ustanovení § 93 „Zákona č.128/2000Sb. o obcích“ v platném znění svolávám zasedání zastupitelstva obce Běloky.

 

Místo:     Obecní úřad Běloky, Běloky 19, zasedací místnost obecního úřadu                  

Čas:         31. srpna 2020 v 19 hodin

Navržený program:

  1. Úvod, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Projednání odprodeje historicky přeplocených pozemků
  3. Nové webové stránky a znak obce
  4. Projednání podmínek předání silnice u hřiště
  5. Projednání rozpočtového opatření č. 3
  6. Zpráva finančního výboru
  7. Projednání zrušení Mikroregionu Středokluky a okolí
  8. Projednání stížnosti manželů Vanson
  9. Informace o dění v obci

 

 

Marek Illiaš

starosta

 

Vyvěšeno: 17. 8. 2020

Sejmuto:

Vyvěšeno: 17. 8. 2020

Datum sejmutí: 30. 9. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět