Navigace

Obsah

Zpět

Svolání zasedání zastupitelstva obce Běloky č. 1

Svolání zasedání zastupitelstva obce Běloky

 

Na základě ustanovení § 93 „Zákona č.128/2000Sb. o obcích“ v platném znění svolávám zasedání zastupitelstva obce Běloky.

 

Místo:     Obecní úřad Běloky, Běloky 19, zasedací místnost obecního úřadu

Čas:         18. březen 2019 v 19 hodin

Navržený program:

  1. Úvod, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Ukončení inventur 2018
  3. Projednání opravy fasády OU
  4. Projednání rozpočtového opatření číslo 1
  5. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele odpočinkové zóny Višňovka
  6. Informace o dění v obci

     

 

Marek Illiaš

starosta

Vyvěšeno: 11. 3. 2019

Datum sejmutí: 27. 3. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět