Navigace

Obsah

Zpět

Svolání zasedání zastupitelstva obce Běloky

Svolání zasedání zastupitelstva obce Běloky

 

Na základě ustanovení § 93 „Zákona č.128/2000Sb. o obcích“ v platném znění svolávám zasedání zastupitelstva obce Běloky.

 

Místo:     Obecní úřad Běloky, Běloky 19, zasedací místnost obecního úřadu

Čas:         16. září 2019 v 19 hodin

Navržený program:

  1. Úvod, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
  2. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3
  3. Určení žádosti o finanční podporu z programu Dobré sousedství
  4. Projednání střednědobého finančního výhledu obce
  5. Informace o dění v obci
  6. Diskuze

Marek Illiaš

starosta

 

Vyvěšeno: 9. 9. 2019

Vyvěšeno: 9. 9. 2019

Datum sejmutí: 25. 9. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět