Navigace

Obsah

Zpět

Svolání zasedání obecního zastupitelstva obce

Svolání zasedání zastupitelstva obce Běloky

 

Na základě ustanovení § 93 „Zákona č.128/2000Sb. o obcích“ v platném znění svolávám zasedání zastupitelstva obce Běloky.

 

Místo:     Obecní úřad Běloky, Běloky 19, zasedací místnost obecního úřadu

Čas:         17. června 2019 v 19 hodin

Navržený program:

  1. Úvod, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení účetní uzávěrky za rok 2018
  3. Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2018
  4. Projednání podkladů pro střednědobý rozpočtový výhled
  5. Projednání rozpočtového opatření číslo 2.
  6. Zvýšení limitu posledního rozpočtového opatření v účetním roce
  7. Zpráva finančního výboru
  8. Informace o dění v obci

     

 

Marek Illiaš

starosta

 

Vyvěšeno: 10. 3. 2019

Vyvěšeno: 10. 6. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět