Navigace

Obsah

Zpět

Schválený závěrečný účet obce 2017

Na zasedání konaném dne 11. 6. 2018 schválilo zastupitelstvo obce Běloky návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 bez výhrad.

Schválený závěrečný účtu obce je dokument, který shrnuje celoroční hospodaření obce. Je strukturován po jednotlivých položkách, které jsou ovšem srozumitelné pouze zdatnému účetnímu. Proto si dovolím objasnit alespoň největší položky z tohoto účtu. Největší proinvestovanou částku skrývá položka Opravy a investování, zde největší část tvoří oprava silnice za „Hasičárnou“. Pod položkou Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené, se skrývá 460 tisíc korun, které jsme bohužel museli vrátit SFŽP za dříve obdrženou dotaci na likvidaci bioodpadu. Položka Nákupy ostatních služeb pak zahrnuje veškeré faktury, za odvoz odpadu, opravy veřejného osvětlení, opravy zahradní techniky pro údržbu obecní zeleně, revize spotřebiči na úřadě, budování dětského hřiště, oprava počítačové sítě a další služby. Pod položkou Ostatní osobní výdaje jsou obsaženy platy všech zaměstnanců úřadu. Tento návrh závěrečného účtu obce bude zastupitelstvo projednávat na nejbližším zasedání.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET zde.

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU zde.

ROZVAHA zde.

VÝKAZ  ZISKU A ZTRÁTY zde.

PŘÍLOHA zde.

Marek Illiaš

 

Vyvěšeno: 20. 6. 2018

Datum sejmutí: 31. 7. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět