Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o zasedání zastupitelstva č. 3

Svolání zasedání zastupitelstva obce Běloky

 

Na základě ustanovení § 93 „Zákona č.128/2000Sb. o obcích“ v platném znění svolávám zasedání zastupitelstva obce Běloky.

 

Místo:     Obecní úřad Běloky, Běloky 19, zasedací místnost obecního úřadu

Čas:         17. září 2018 v 19 hodin

Navržený program:

  1. Úvod, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
  2. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3
  3. Určení žádosti o finanční podporu z programu Dobré sousedství
  4. Informace o dění v obci
  5. Diskuze

Marek Illiaš

starosta

 

Vyvěšeno: 3. 9. 2018

Vyvěšeno: 3. 9. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět