Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o svolání zastupitelstva č.4

Svolání zasedání zastupitelstva obce Běloky

 

Na základě ustanovení § 93 „Zákona č.128/2000Sb. o obcích“ v platném znění svolávám zasedání zastupitelstva obce Běloky.

 

Místo:     Obecní úřad Běloky, Běloky 19, zasedací místnost obecního úřadu

Čas:         26. října 2018 v 19 hodin

Navržený program:

  1. Úvod, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Složení slibu zastupitelů
  3. Volba starosty a místostarosty obce
  4. Zřízení výborů a počtu jejich členů
  5. Volba jednotlivých předsedů výborů a jeho členů
  6. Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelů
  7. Rozhodnutí o výše platu starosty

 

Marek Illiaš

starosta

 

Vyvěšeno: 19. 10. 2018

Vyvěšeno: 19. 10. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět